תוכנית מענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") הורחבה, וכעת יותר עובדים יכולים ליהנות מתוספת להכנסה החודשית. בדקו עכשיו את גובה התוספת לה אתם עשויים להיות זכאים.

כיצד יתקבל המענק?

אם אתה שכיר או עצמאי עם הכנסת עבודה חודשית ממוצעת העולה על 2,070 :
  • במידה שתגיש את התביעה עד 31 במרץ 2015, תקבל את המענק בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 ביולי 2015, 15 באוקטובר 2015, 15 בינואר 2016, 15 באפריל 2016.
  • במידה שתגיש את התביעה עד 30 ביוני 2015, תקבל את המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 באוקטובר 2015, 15 בינואר 2016, 15 באפריל 2016.
  • במידה שתגיש את התביעה עד 30 בספטמבר 2015, תקבל את המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה: 15 בינואר 2016 , 15 באפריל 2016.

  • אם אתה עצמאי:
    סכום המענק יקוזז כנגד המס שאתה חייב בו בשל הכנסה מכל מקור שהוא, לרבות שבח, בשנת המס 2014 את יתרת המענק שלא נוצלה ניתן יהיה לקזז במשך שלוש שנות המס הבאות (2015, 2016 ו- 2017).
    יתרת המענק שלא ניתן היה לקזזה בארבע שנות המס האמורות, תשולם בשנה החמישית בניכוי 25% מסכום היתרה.